Yusif Əliyev

2015-03-24 13:08:06

Mömin can verərkən kimləri görər?

İlahi rəhmətlə əhatə olunmuş can verən mömini mələklər qarşılamaqla yanaşı, İlahi Övliyalar da onun görüşünə gələrlər. Can verən zaman bu görüş onun ruhuna təskinlik verər. Həqiqətdə bu, həmin möminin öz İmamı (ə) ilə yaratdığı o məhəbbətli rab...

2015-03-24 13:01:10

\"Ulul-Əmr\" ayəsində məqsəd kimlərdir?

"Nisa” surəsinin 59-cu ayəsində buyurulur: "Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaət edin.” "Ümumi İmamət və vilayət” bəhsində bu ayənin mənası və "əmr sahibləri”nin kimlərə aid olması haqda geniş söz...

2015-03-24 12:52:22

Alın yazısını pozmaq mümkündür!

Qurani Kərimdə buyurulur: «Hər dövrün bir kitabı var. Allah istədiyi şеyi məhv еdər, istədiyi şеyi sabit saxlayar. Kitabın əsli Onun yanındadır.» “Rəd, ayə 38-39”  «Əsl kitab» kimi tərcümə olunmuş ifadə, Qurani Kərimdə «ümmül kitab» kimi vеri...

2015-03-24 06:05:53

Nə edək ki, danlanmayaq?

Danlanan şəxsin danlanmaması üçün ən sadə yol günah və eyiblərdən uzaq olmaqdır. Hətta bəzən elə olur ki, bizlərin yersiz addımlarımız və əslində günah olmayan sair əməllərimiz bizim danlanılmağımıza səbəb olur. Buna görə də hər bir rəftarımızı düşün...

2015-03-24 05:45:07

Həzrət Muhəmmədin (s) imam Əliyə (ə) nəsihətnaməsi

-Еy Əli! Sənə еdəcəyim vəsiyyəti yахşı yаdındа sахlа və оnа riаyət еt. Nə qədər кi mənim vəsiyyətimi unutmаyıb оnа riаyət еdəcəкsən, həmişə хеyir tаpаcаqsаn:1-Еy Əli! Pis əхlаqdаn bаşqа, yеrdə qаlаn bütün günаhlаr üçün tövbə vаrdır. Çünкi əхlаqı pis...

2015-03-23 19:35:38

Allah-Taala Nuhun (ə) duasını qəbul etmədi!

İlk ülul-əzm peyğəmbər olan Nuhun (ə), öz tayfasından çəkdiyi əzab-əziyyət Qurani-kərimdə geniş şərh olunmuşdur. «Biz səni ancaq özümüz kimi bir insan sayırıq» deyən bu tayfa o qədər azğınlaşımışdı ki, hətta «qorxutduğun əzabı gətir görək»-deyə me...

2015-03-23 19:30:07

Əsrin İmam Mehdisi (ə) nə zaman zühur edəcək?

Dünyada zülmün ərşə dirənəcəyi bir zaman, ədalət müjdəli xilaskarın zühuru əksər təkallahlı dinlərin inancıdır. İslam dinində bu xilaskarın on ikinci imam həzrət Mehdi (ə) olduğu bildirilir: «O, bir kəsdir ki, öz rəsulunu hidayət və doğru dinlə gö...

2015-03-23 19:23:41

Haram pulla məscid tikməyin hökmü

Şəriət hökmlərinə əsasən, heç bir şəxsin, haram yolla qazandığı pulu xərcləmək hüququ yoxdur. «Tövbə» surəsinin 18-ci ayəsində oxuyuruq: Allahın məscidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirən, namaz qılıb zəkat verən və Allahdan ba...

2015-03-23 19:17:54

Zərr aləmi haradır?

Müxtəlif İslam mənbələrində zərr aləmi haqqında məlumat verən kifayət qədər rəvayət vardır. Lakin biz yalnız bir Quran ayəsi ətrafında danışacağıq. «Əraf» surəsinin 172-ci ayəsində buyurulur: «Xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərin...

2015-03-23 19:08:02

Donuz ətinin haramlığının fəlsəfəsi

«Bəqərə» surəsinin 173-cü ayəsində belə buyurulur: «Allah sizə ölmüş heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə kəsilənləri yeməyi qəti haram etmişdir».Artıq sübut edilmişdir ki, insanın qəbul etdiyi qidalar, onun ruhiyyə və əxlaqında...

2015-03-23 09:17:57

Həzrət Zəhranın (s) Hindistanlı kənizi !

Quran ayələri ilə danışan qadın - Həzrət Xanım Zəhra (s.ə) məktəbinin yetişdirməsi Fizzə. Bəzən müəllimi şagirdinin vasitəsi ilə də tanımaq mümkündür. Həzrət Zəhranın (ə) yetişdirmələrindən biri də, onun evində xidmətçi olan Fizzə olub. Fizzə...

2015-03-23 04:44:57

Ölən şəxsin ruhunun şadlığı üçün görülməsi lazım olan tövsiyələr!

Ölən şəxsin ruhunun şadlığı üçün rəvayətlərdə tövsiyə olunan müstəhəb əməllərdən bəzilərini qeyd edirik: 1. Ölünün niyyətinə sədəqə vermək. Bəni-Saidə qəbiləsindən birinin anası dünyadan getmişdi. O, Peyğəmbərin hüzuruna gəlib dedi: “Mən evdə olm...

2015-03-23 04:09:19

Behiştə daxil olmaq və cəhənnəmdən xilas olmaq üçün 6 tövsiyə

Bir çox din alimlərinin kəlamlarında bəyan olunur ki, dünya, ona vaxt ayrımaq üçün heç bir dəyərə malik deyildir. Belə ki, Quran buyurur: “Bu dünya həyatı – aldadıcı maldan başqa bir şey deyildir”. (“Ali-İmran” 185). Cavidan axirət həyatına əqi...

2015-03-23 03:53:10

Bərzəx haradır?

Dünya aləmi insan bədəni kimi iki hissədən ibarətdir: dünya və bərzəxdən. Dünya maddi -zahiri aləmdir, bərzəx isə batini-misali aləmdir. Dünya maddidir və hiss olunasıdır. İnsan bədəni ilə dünyanı hiss edə bilir. Öləndən sonra isə insanın bədəni...

2015-03-22 13:36:16

Qadın kişi namazının arasında olan fərqlər

Qadın və kişinin ibadətlərin arasında bəzi fərqlər var o cümlədən Həcc ziyarətinə gedərkən qadın üçün xüsusi paltar geyinmək vacib deyil, amma kişi üçün lazımdır ki, iki bədəni örtən parçadan başqa heç bir şey geyinməsin. O cümlədən kişi və qadını...

2015-03-21 10:56:07

Günah olan məclislərdə iştirak etmək haqda Quranın baxışı

Ənam surəsinin 68-ci ayəsində buyurulur: «Ayələrimizə istehza edənləri gördüyün zaman onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırlayandan sonra o zalım tayfa ilə oturma». Uyğun əmrə itaət etməyənlərə xəbərda...

2015-03-21 06:19:11

Hansı hallarda qadın ərindən icazə almadan evdən çıxa bilər?

İslam şəriətinə görə qadına vacibdir ki, evdən çıxmaq üçün ərindən razılıq alsın. Lakin səkkiz halda qadına icazə verilir ki ərindən icazə almadan evdən çıxsın. Bunlar aşağıdakılardır:1- Zəruri miqdarda əqaidini öyrənmək üçün və şəri məsələ...

2015-03-20 18:38:03

Ənsarallah təşkilatının üzvlərindən 77 nəfər terror olunub!

fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: Bu gün Yəmənin Səna şəhərində üç məsciddə partlayış baş verib. Baş verən partlayış sonucunda cümə namazında iştirak edən 77 müsəlman və Ənsarallah hərəkatının üzvü şəhid olub. Terror aktı 3 məsciddə c...

2015-03-20 18:19:22

Rusiya ordusu bu təyyarə ilə 7 saat ərzində dünyanın hər bir ölkəsinə yetişə bilər!

fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: Rusiya ordusu yaxın bir zamanda nəhəng təyyarədən istifadə etmək imkanını əldə edəcək. Bu təyyarənin adı PAKTA adlanacaq. Moskvanın hərbi sənayesi-nin verdiyi məlumata görə PAKTA təyyarəsi y...

2015-03-20 11:27:32

Ruhi sarsıntı və uğursuzluqdan qurtulmaq üçün çarə:

Sualımızın cavabını Böyük mərcəi təqlid muctehidlərdən olan Ayətullah Safi Gulpayqani ağadan alaq: Bismillahir-rəhmanir-rəhim.  Nəfsdən şikayətlənən ruhiyyə, ruhani mənbələrə diqqət, mənəvi ziyanlardan narahatlıq özü qəlbin diriliyi və fik...

2015-03-20 11:01:01

Ayətullah Kaşani: "Mən ona bənzərini görməmişəm"!

Ayətullah Kaşani: O danışanda tələbələr ağlayardı Seyid Əli Qazi (Molla Məhəmməd Əli Culay Dezfulinin şagirdi, Ayətullah Behcətin ustadı) Seyid Əli Qazinin şagirdləri arasında Ayətullah Seyid Abbas Hüseyni Kaşaninin adı xüsusi vurğulanır. Sey...

2015-03-20 10:48:42

Bəndəliyin mərtəbələri Quran və məsumların baxışında

Аllаh yаlnız insаnın хеyri üçün nәyi isә vаcib, nәyi isә hаrаm buyurur. Bunu аnlаyаn insаn vаcibә әmәl еdib hаrаmdаn çәkinir.   Qеyd еtmək lazımdır ki, insаnı yаrаnış hәdәfinә çаtdırаcаq yеgаnә yоl bәndәlikdir. “Şәbаniyyә” münаcаtındа Mәsum İ...

2015-03-19 12:37:44

Novruz bayramı haqda alimlərin vitfası:

Müasir şəriət hökmlərində mərcəi təqlidlərin Növruz bayramı haqda suala cavabı: 

2015-03-19 12:11:36

Novruz bayramının əməlləri

İmam Sadiq (ə): And olsun Məkkədəki o qədim evə, bu günün qədim kökü var... Novruz Allah taalanın bəndələrdən Ona ibadət etmələrinə və heç nəyi Ona şərik qoşmayacaqlarına, elçilərinə, hüccətlərinə və imamlara (ə) iman gətirəcəklərinə vədə ald...

2015-03-18 09:11:51

İsrailin radikal Likud partiyası seçkilərdə qələbə çaldı!

fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən:  İsrail parlament seçkilərində yenə də Benyamin Netanyahunun başçılıq etdiyi Likud partiyası rəqiblərinə qələbə çaldı!  Benyamin Netanyahunun partiyası Koalisiya Sionist düşərgəsi partiyasından...

2015-03-18 08:53:10

Həzrət Əli (ə) Allah Rəsulunun (ə) möcüzələrindən biri!

Təfəkkür qrupu: Hədislərdə buyurulduğu kimi Həzrət Əli (ə) Allah-Taalanın Xatəmül-Ənbiya Həzrət Rəsuləllaha (s) bəxş etdiyi möcüzədir. Elə bir möcüzə ki, keçmiş peyğəmbərlərin bütün möcüzələrindən böyük və heyrətləndiricidir.  İQNA-nın ve...

2015-03-16 16:13:00

Quran Kərim: Beş dəstə insanlara infaq etmək daha çox bəyənilir!

Bağışlamaq çox bəyənilən əməllərdəndir. İstər verdiyin insan dindar olsun, istərsə də dində olmasın. Dinimiz infaq etməyi bəyənilən əməllərdən hesab edir. Peyğəmbərimz (s) məsum İmamlar çox bağışlayan insan olmuşlar və infaq mövzusunda həmişə...

2015-03-16 15:35:45

Yaradılşın hədəfi nədir?

Allah Təala yaradılışın hədəfi haqqında buyurmuşdur: “Cin və insanları yalnız Mənə ibadət etmələri üçün yaratmışam”. “Zariyat” 56. “Yeddi göy, yer və onlarda olan hər bir kəs Onu pak sifətlərlə mədh edir. Və (cansız təbiət, bitkilər aləmi, heyva...

2015-03-16 15:26:58

Həyat yoldaşların ailə bağlarını möhkəmlətməsi üçün vəzifələri:

Mütəxəssislərin ailə bağlarını möhkəmlətmək haqda bəzi tövsiyələri: 1- Kişilər qadınlarının etdiklərini dəyərləndirməlidirlər.  2- Kişilər bilməldirlər ki, əksər hallarda qadınların etirazı kişilərinin şəxsiyyətini sındırmaq üçün deyir,&nb...

2015-03-16 14:57:53

İmam Əlinin (ə) buyurur: 4 savab 4 əməli etməklə qazanılır!

Həzrət Əli(ə) buyurub;”Allah taala 4 şeyi,4 şeyin içərisində gizlədib: 1) Öz razılıqını ona itaətləriniçərisindəgizlədib,bəs onda sən heç bir itaəti kiçik sayma.Ola bilsin onunrazılıqı sənin tərk etdiyin itaətin içərisindəolsun. 2) Öz qəzəbini...

2015-03-15 18:02:29

Mübariz İbrahimov Milli qəhrəmanın həyatına qısa baxış

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov  1988-ci ildə Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində dünyaya göz açmışdı.  2005-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılmışdı. Əsgəri xidmətini Daxili Qoşunların "N” saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölü...

2015-03-15 17:38:08

İbadətlərin qəbul olunmasının etiqadi və əxlaqi şərtləri

İbadətin düzgünlük şərtlərindən əlavə qəbul və kamillik şərtləri də var. Bu şərtlər yerinə yetirildikdə insan Allaha yaxınlaşır və mənəvi kamilliyə çatır. Şərtlərin yerinə yetirilməsi fərd və cəmiyyət üçün də təsirlidir. Bəzən düzgün ibadət i...

2015-03-15 16:51:23

Namazın qunutunda oxunan, Qurani Kərimin müstəhəb dualardan bir neçəsi

Quranda müstəhəb dualar gəlmişdir ki, hər mömin şəxs bu duani oxusa istəyinin qəbul olunmasina daha yaxin olar. Bu quran dualarini namazin qunutunda oxumaq daha yaxşidir. Necə ki, Allahin peyğəmbər və övliyalari bu dualari dillərinə gətirmiş və...

2015-03-15 09:37:27

Təkəbürün olub-olmamasını aşkar etmək üçün 7 yol

Təkəbbür elə bir haldır ki, nəfs insana hakim olar və onu vadar edər ki, özünü yuxarı tutsun və hətta başqalarını təhqir etməkdən çəkinməsin. Yəni, insan özünü başqalarından üstün görür. Bu, bir ruhi xəstəlikdir ki, insanın dar düşüncəli olmasında...

2015-03-14 15:49:32

40 dəfə piyada Həccə gedən, İmam Zamanla (ə) görüşən Əmir İshaq Əstər Abadi

110 cildi Hədis kitabının müəllifi, Əllamə Məhəmməd Baqir Məclisi (ə) deyir: Atam “Molla Məhəmməd Təqi Məclisi” mənə dedi: “Bizim zamanımızda Əmir İshaq Əstər Abadi (İranın indiki Qorqan şəhərinin qədim adı Əstər Abad olmuşdu) adlı çox ixlaslı v...

2015-03-13 16:24:42

Nəhcül-bəlağədən 10 tövsiyə

Təqvalılar mövlası Əli (ə)-dan... 1. Allah qorxusundan ağlamaq qəlbi nurlandırır, günaha qayıdış yolunu bağlayır,2. Rahatlıq üç şeydədir: Münasib zövcə, xoş rəftarlı övlad və müvafiq dost,3. Dünyada Allahdan qorxan şəxs axirətdə bu qorxudan...

2015-03-11 19:46:04

Şimali Koreya və Rusiya 2015-ci ili «Dostluq İli» elan ediblər!

Şimali Koreya/ Şimali Koreya və Rusiya  2015-cxi ili  dostluq ili elan ediblər. FaktXəbər-in verdiyi məlumata görə, bu barədə  Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Dövlət Agentliyi məlumat yayıb.Agentliyin məlumatına görə, bu il  Korye...

2015-03-11 19:42:38

Yaponiya 16000 qurbanla nəticələnən fəlakəti anır - VİDEO

Yaponiya/ FaktXəbər-in verdiyi məlumata görə, Yaponiya  2011-ci ildə baş verən zəlzələ və sunami qurbanlarının  xatirəsinə bir dəqiqəlik sükut elan edib.Təbii fəlakət o zaman 16 min insanın həyatına son qoymuşdu. Rəsmi məlumatlara görə...

2015-03-11 14:33:36

Dindən üz çevirmələrə səbəb olan amillər

Dindən üz çevirmələrə səbəb olan amillər aşağıdakılardır:    1-Dini düzgün tanımamaq. İnsanların dindən üz çevirməsinin birinci səbəbi odur ki, dinin insan həyatında rolu və nə qədər əhəmiyyətini bilməmələrindən irəli gəlməsidir...

2015-03-11 13:39:04

Fitri bəndəlik hissi və onun məhv olmasının səbəbləri:

İnsanlar yaradılışdan bəndəliyə meyilli fitrətlə xəlq olunmuşlar. Quran buyurur: " Ey Adəm övladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin açıq-aşkar düşməninizdir, Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru y...

2015-03-09 19:57:01

Həqiqi tövbə haqqında Peyğəmbərin (s) 10 göstərişi

İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhəmməd (s) Həqiqi tövbəni 10 əməlin edilməsi ilə həyata keçməsini belə açıqlayır: 1-Hər kim tövbə edə amma düşmənlərini (haqlarını yediyi) şəxsləri razı salmaya, tövbə edən hesab olunmaz, 2-hər kim tövbə edə...

2015-03-09 18:05:11

Ukraynanın Debaltsevo şəhərində 500 meyit tapılıb!

ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, ​Ukraynanın Debaltsevo şəhərində 500 meyit tapılıbUkraynanın Debaltsevo şəhərində atəş nəticəsində ölən 500 dinc sakinin meyiti aşkar edilib."Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın BMT yanındakı daimi...

2015-03-09 17:57:29

Misir höküməti Rəfah keçid məntəqəsini müvəqqəti olaraq açdı -Foto

əhli-beyt.ge - Abna - xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən: Misir hökuməti son iki ay ərzində ilk dəfə olaraq Rəfəh keçid məntəqəsini Qəzzə Zolağında yaşayan fələstinlilərin üzünə müvəqqəti olaraq açıb.  Qəzzə sakinlərinin xarici dünya il...

2015-03-09 07:07:11

İşid "facebook"-la mübarizəyə başladı!

 fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: İşid terrorçuları tərəfdarları ilə əlaqədə olmaq üçün facebook sosial şəbəkə əvəzinə yeni sayt açdı. İşid terrorçularının yeni açdığı saytın adı "5elabook"-dur. Birinci hərfin əvəzinə 5 rəqəmi yerləş...

2015-03-08 16:00:48

Ayətullah Cavad amuli Ağa Allahın hikmətindən söz açdı!

Bu cür gözəl fikirli insanları nümunə götürmədən nə axtarırıq ki? Allah taalanın işi pislikləri islah etməkdi nəinki pis insanları qovmaq və uzaqlaşdırmaq. Bir şərtlə uzaqlaşdırar ki, heç bir vəchlə islah olunmazlar. İctimaiyyət arasında dinin g...

2015-03-08 15:44:45

Ərəbistan vəhhabiləri İşid terrorçularından qorxur!

Terror hadisələrini həyata keçirən İşid əsgərləri, pis niyyətlərinə çatmazdan öncə narkotik maddələr qəbul edirlər! fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: Şeyx Əbdul Əziz Aluş-Şeyx Ali Səud ailəsinin baş muftisi bu cümə günü Riyaz cümə namazı...

2015-03-08 15:29:28

Amerika Səfirinin İmam Əli (ə) hərəminə girməsinə ən güclü etiraz Muqtəda Sədrdən gəldi!

fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: İraq şiə ruhanilərindən olan Muqtəda Sədr çıxışında bildirib: Amerika Səfirinin İraqda İmam Əli (ə) hərəminə girməsi səhv bir addım idi. Buna qarşı bütün xalqdan istəyirəm ki, milyonlarla etiraz ərizəsi yı...

2015-03-08 08:55:02

Səudiyyə Ərəbistan 2014 ci ildə dünyanın ən böyük silah idxalçısı adnı aldı!

fa-alalam.ir xəbər agentliyinə istinadən: Britaniya Ekspertəri London mətbuatlarında maraqlı bir məlumat yayımlayıblar. Məlumatda deyilir: 2014 ci ildə silahsatış bazarında 64 milyard, 400 milyon dollar həcmində silah alqı-satqısı həyata keçirilib...

294 Məzmun « 1 / 7 »