Qurani-Kərim azəricə

Yeni və son yazılan yazıların listəsi 0.64582300 1585998181
2020-04-02 12:33:37

Qurani Kərimdə günahkarları tövbə dəvət edərək ümid verən ayə hansıdır?!

2020-03-15 07:32:42

Qurani Kərimə əsasən Allah hər yerdədirsə, bəs qiblənin nə mənası vardır?

2020-03-03 12:29:00

Can verən zaman edilən tövbə qəbul olunmaz!

2020-02-19 12:03:58

Günah anlayışının Qurani-Kərimdə 16 müxtəlif mənası necə izah olunub?!

2020-01-07 08:19:26

Quran Kərimin ayələrinə əsasən bu əməl sahibləri Şeytanın dostlarıdır!

2017-01-12 00:24:58

Dərdlərin dəvası, gözün şəfası, rahat yuxu, günahların bağışlanması – “Qədr” surəsinin fəzilətləri

6 Məzmun « 1 / 1 »