Qurani-Kərim ərəbcə

Yeni və son yazılan yazıların listəsi 0.57992800 1597125495
2020-03-15 07:56:58

Bu dörd məsələyə diqqət yetirən Dünyadan uzaq durmağa çalışar?!

2020-02-25 10:47:52

Qurani-Kərim kimləri zirək adam adlandırır?

2020-02-19 11:57:44

Quran ayələrinə əsasən Şeytan insanın hansı tələləri ilə günaha çəkir?!

2020-01-28 09:01:45

Qurani Kərimin ayəsində kafirlər nə üçün dörd ayaqlı heyvanlara bənzədilmişdilər?!

4 Məzmun « 1 / 1 »