Paylaş
Facebook Twitter Google+

Bu 20 şərtə əməl olunsa, möminlər böyük əmin-amanlıqda yaşayarlar

Ramal Əmiraslanov

2018-06-06 12:17:49 4814 Əxlaq

Əgər bir cəmiyyətin bir yerdə əmin-amanlıq içində yaşamasını istəyiriksə, gərək həmin cəmiyyətdə ictimai etimad olsun.

 

Lüğəti mənasına baxsaq görərik ki, ictimai etimad dedikdə, söykənmək, inanmaq, həmin kəsə görə əmin olmaq nəzərdə tutulur.

 

İctimai etimadın əsas şərti olaraq, insanın cəmiyyətin hər bir üzvünə qarşı hüsnü-zənn bəsləməsi amili çox mühümdür. Ancaq bu halda insan başqaları ilə sülh və mehribanlıq içində yaşaya bilər. Yəni, onlara etimad edər. (Tebyan)

 

Ona görə də İslam dini hər bir müsəlmandan istəyir:

 

1. Bir-birini başa düşmək və bir-biri ilə mehriban yaşamaq.

2. Nikbin olmaq və bədbinlikdən uzaq olmaq.

3. Haqqın tərəfdarı olmaq və qarşı tərəfin haqqını qorumaq.

4. Özünü bəyənməyinə görə özünü tənqid etmək və məzəmmət etmək.

5. Həm fərdi və həm də ictimai mühitdə aqilcəsinə rəftarlar nümayiş etdirmək.

 

6. İctimai şəxsiyyəti ləkələyən rəftarlardan uzaq olmaq.

7. Ədalət istəyində olmaq.

8. İctimai etidalı qorumaq üçün həmkarlıq etmək.

9. Yanlış düşüncələri islah etməyə çalışmaq və pis rəftarlara qarşı laqeyd qalmamaq.

10. Güzəşt etmək və fədakar olmaq.

 

11. Qarşı tərəfə etimad etmək.

12. Sui-zəndən uzaq olmaq.

13. Nikbin düşüncəli olmaq.

14. Sədaqət.

15. Qeybət və töhmətdən çəkinmək.

 

16. Nifaq yaratmaqdan uzaq olmaq.

17. Qarşı tərəfə qarşı məsuliyyət hiss etmək.

18. Rabitələri möhkəmləndirməyə səy göstərmək.

19. Vəfadarlıq.

20. Tənqidi baxışa malik olmaq./Deyerler.

 

 

Bənzər Olanlar