Paylaş
Facebook Twitter Google+

İmam Hüseynin (ə) gözəl əxlaqından nümunələr!

Ramal Əmiraslanov

2019-09-29 06:37:06 6932 Əxlaq

Nəql edilir ki, bir gün bir ərəb İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ey Peyğəmbər (s) övladı! Mən diyənin hamısını verəcəyimi zəmanət etmişəm. Ancaq onu verməkdən acizəm. Öz-özümə dedim ki, onu insanların ən böyüyündən istəyim. Peyğəmbər (s) nəslindən daha böyüyünü tapa bilmədim”.

İmam (ə) ona buyurur: “Ey ərəb qardaş! Sənə üç sual verəcəyəm, əgər onlardan birinə cavab versən, diyənin üçdə birini verəcəyəm. Əgər ikisinə cavab versən, ikidə birini verəcəyəm, əgər üçünə düz cavab versən, hamısını sənə verəcəyəm”.

Ərəb deyir: “Sizin kimi elm və şərəfə malik olan bir insan mənim kimisinə sual vermək istəyir?”.

Həzrət (ə) buyurur: “Bəli, cəddim Peyğəmbərdən (s) eşitmişəm ki, buyurub: “Məşhurluq mərifətin ölçüsü qədərdir”.

Ərəb deyir: “Onda soruşun, əgər cavab versəm (ki, heç), əgər verməsəm cavablarını sizdən öyrənərəm”.

İmam (ə) buyurur: “Ən üstün əməl hansıdır?”.

Ərəb deyir: “Allaha iman bəsləmək”.

İmam (ə) buyurur: “Yoxluq və məhv olmaqdan xilas yolu hansıdır?”

Ərəb deyir: “Allaha etimad etmək”.

İmam (ə) buyurur: “İnsana zinət verən nədir?”.

Ərəb deyir: “Mülayimliklə bir yerdə olan elm”.

İmam (ə) buyurur: “Əgər bu olmasa?”.

Ərəb deyir: “Səxavətlə birlikdə olan mal”.

Həzrət (ə) buyurur: “Əgər bu da olmasa?”.

Ərəb deyir: “Səbirlə bir yerdə olan yoxsulluq”.

İmam (ə) buyurur: “Əgər bu da olmasa?”.

Ərəb deyir: “Bu zaman səmadan ildırım çaxar və onu yandırar ki, ona layiqlidir”.

Bu zaman İmam Hüseyn (ə) güldü və içərisində min dinar olan kisəni ona verdi. 200 dirhəm dəyərində olan üzüyünü ona bağışladı və buyurdu: “Ey ərəb! Bu pulu borclu olduqlarına ödə və üzüyü öz xərclərinə sərf et”.

Ənəs ibn Malik nəql edir: “İmam Hüseynin (ə) yanında idim və Həzrətin (ə) kənizi Həzrətə (ə) bir dəstə gül gətirən halda (otağa) daxil oldu və salam verdi. İmam (ə) ona buyurdu: “Səni Allah yolunda azad etdim”.

Dedim: “O, sizə bir dəstə gül ilə salam verdi və bu məsələ həmin kəniz üçün heç də mühüm bir şey deyildi ki, onu azad etdiniz?”.

Buyurdu: “Allah bizi belə tərbiyə etmişdir. O, buyurmuşdur: “Sizə salam verəndə siz ondan da yaxşı salamı və ya onun kimisini verin”. Bu qadının ən yaxşı salamı – onu azad etmək idi””. /Deyerler.

 

Bənzər Olanlar