Paylaş
Facebook Twitter Google+

Axirətdə behişt və cəhənnəmdən başqa bir yer vardırmı?

Ramal Əmiraslanov

2018-02-14 08:00:02 5591 Üsuliddin Məad

Qurani-Kərimdə və Məsum İmamlardan (ə) gələn hədislərdə bəzən elə bir məkana işarə edilir ki, nə behiştdir, nə də cəhənnəm. Behişt yolunda olan çətin bir keçiddir. Səadət və bədbəxtlik qütblərini bir-birindən ayırır. Uzun bir dağ kimi hər ikisinin arasına fasilə salır. Bu yerin adı Ərafdır.

Bəs kimlər bu məkanda olacaqlar? 
Mərhum Əllamə Təbatəbainin nəzərinə görə, “O kəslər ki, Ərafda olacaqlar, Allahın muxlis bəndələri də onların arasında olacaqdır – onlar da bu keçiddə olacaqlar. Ərafilərin nişanələri məhz bu İlahi insanlara aid edilir, onların ali məqamı vardır. Həm xoşbəxt olanları və həm də bədbəxt olanları tanıyırlar. Onlarla söhbət etmək icazəsinə malikdirlər. Şəfaət verə bilirlər”. (İslami saytlara əsasən) 

Başqa alimlərin nəzərinə görə başqa iki dəstə də orada olacaqdır: 

1. Günahkar müsəlmanlar ki, behiştə daxil olmayıblar, ancaq daxil ollmağa ümid edirlər.
2. O kəslər ki, itaətləri ilə günahları bərabərdir, yəni eyni səviyyədədir.

Bu məkanda Allahın hikməti əsasında ali məqamlı insanlar zəiflərə şəfaət verəcəklər. Yəni, bu ali məqamlı insanlar kimlərin behiştə və kimlərin cəhənnəmə getməsini müəyyən etməkdə yardım edəcəklər./Deyerler.

 

Bənzər Olanlar