Paylaş
Facebook Twitter Google+

Fitrəs adlı mələyin tarixdə əhvalatı bu şübhəni ortaya çıxarır ki Mələklər günah edə bilərmi?

Ramal Əmiraslanov

2020-02-08 09:14:48 616 Məqalələr

Fitrəs mələk haqqında bəzi hədislər bizə məlumat vermişdir. Həmçinin Şəban ayının üçüncü gününün duasında oxuyuruq: “Fitrəs mələk onun beşiyinə pənah apardı”.
Bəzi alimlərin nəzərinə görə, mələklərin bir hissəsi mücərrəddir, bir hissəsi isə qeyri-mücərrəd.
Adətən mücərrəd olan mələklər kamala çatmış olur. Ancaq bu mələk xata işlətdiyi üçün görünür ki, mücərrəd olmamışdır. Ona görə də İmam Hüseynə (ə) təvəssül edərək, kamala çatmağa çalışmışdır.
 
Belə bir hadisəni Həzrət Adəmin (ə) xilqətində də görmək olur. Bəzi mələklər onun xəlq olmasına qarşı çıxırlar. Ancaq onun elmini görəndən sonra, təslim olurlar.
Mələklər günah işlətməzlər. Ola bilsin ki, bu mələk tərki-ulə etmişdir. Ona verilən vəzifəni yavaş yerinə yetirmiş və bir qədər səhlənkarlıq etmişdir. Ancaq bu, günah hökmündə getmir.
 
Hədislərimiz bu mələk haqqında məlumat verən zaman, fərqli nəzərlər vermişdilər. Hədislərin nəzərinə görə, bu mələk ərşin ətrafında dövr vuran mələk idi. Allahın ona verdiyi vəzifədə səhlənkarlıq edir. Ona görə də Allah onu cəzalandırır və qanadlarını zədələyir. Onu uzaq bir diyara sürgün edir.
 
O zaman ki, İmam Hüseyn (ə) dünyaya gəlir, Cəbrayil (ə) Həzrət Peyğəmbəri (s) təbrik etmək üçün yerə enir. Yolda Fitrəs mələyi görür. Cəbrayil (ə) ona təklif edir ki, Həzrət Peyğəmbəri (s) təbrik etmək üçün bir yerdə getsinlər və o da razı olur.
Həzrəti (s) təbrik etdikdən sonra Fitrəs mələk qanadlarının qalmış hissəsini İmamın (ə) beşiyinə sürtür və qanadları yenidən düzəlir. (Həvzəh)
 
İlahi peyğəmbərlərin (ə) bəzisi də tərki-ulə etmişdilər. Yəni, vəzifələrində bir az səhlənkarlıq etmişdilər. Ona görə də Allah onları cəzalandırmışdır. Bu mələyin etdiyi əməl də məhz tərki-ulə olmuşdur.
Ona görə də Allah  Təala onu İmama (ə) təvəssül etdiyi üçün bağışlayır və əvvəlki məqamına geri qaytarır./Deyerler.

Image result for Mələklər günah edə bilərmi?

 

Bənzər Olanlar