Paylaş
Facebook Twitter Google+

Ələvi düşüncəsində dost seçməyin 3 qanunu

Ramal Əmiraslanov

2018-03-14 12:35:28 4971 Məqalələr

Ələvi düşüncəsində dost seçməyin 3 qanunu var:


İlk məharət: İmtahan və ehtiyat
Bu mövzu Ələvi düşüncəsində belə yer alıb: Kim dost seçərkən imtahana önəm verməsə aldanış onu pis adamlarla yoldaşlığa sürüklər...

İkinci məharət: Yersiz etimaddan çəkinmək
Dostluqda hədd gözləmədən etimadın, bütün sirlərini dosta açmağın acısı var.

Üçüncü məharət: Dostluqda mötədillik, orta həddi gözləmək
İnsan dostluqda ifrata varanda dostun eyblərini görmür. Eybləri görmək üçün eşq gözləri tutmamalıdır./Vilayet.

Bənzər Olanlar